A-A+

毛诗指说

2015年05月06日 十三经注疏 暂无评论

〖毛诗指说〗一卷。

唐成伯屿撰。伯□之生平始末无考,除此书外,尚撰《毛诗断章》、《尚书断章》等书。此编共四篇,一为兴述,阐明所谓先王陈诗观风之旨,论述孔子删定《诗经》正雅的原由。二日解说,首先阐释诗义,而后为风、雅、颂,以下分别为《周南》、《访传序》、篇章、后妃,终以《鹊巢》、《驺虞》,其大略即举《周南》一篇,隐括论列,引申以及其余。三为传受,详细备列齐、鲁、毛、韩四家授受次序及世次,并后儒训释源流。四曰文体,凡三百篇中句法之长短,篇章之多寡,措词之异同,用字之体例,皆胪举而详述,颇似刘氏《文心雕龙》的体例,大盖为作者说经之余论。成氏于书中,认为《诗序》首句为子夏所传,以下则为毛苌所续,这一说法,实发端于伯□此书,其决别疑似,对《诗经》研究有很大贡献。书中所论,诸如孔子删诗之由,先王陈诗观风、四家诗传授世次等等,都在一定方面反映-了唐代的《诗经》研究水平,足资后世研究者所参用。此外,伯□尚有《毛诗断章》二卷,见载于《崇文总目》,并称伯□取《春秋断章》之义,钞取《诗》语,汇录而成帙。宋人熊克欲与毗陵沈必豫合此二书刻之,但求《毛诗断章》而不获,故独刻此书,末卷之后附熊克跋。

宋刻本,也即熊克刊本庋藏北京图书馆,通行本有《通志堂经解》、《四库全书》、《四部丛刊》诸本。

毛诗指说 的目录:
  • 毛诗指说
标签:

给我留言

您必须 登录 才能发表留言!

Copyright © 2018- 中华古籍全录 保留所有权利.  

用户登录